Iværksætterkonkurrence 2020

 

ER DU DRAGØRS BEDSTE IVÆRKSÆTTER 2020?

Dragør Rotary Klub i samarbejde med Dragør Kommune, Dragør Erhverv og Sydbank Amager kårer torsdag den 16. april kl. 18.30 på Dragør Skole for fjerde år i træk kommunens bedste iværksætter. Udover en præmie på kr. 10.000 samt et diplom, får vinderen og de øvrige nominerede 20 timers gratis erhvervssparring med vore professionelle samarbejdspartner, Sparringspartnerne. I den forbindelse søger Dragør Rotary Klub kvalificerede ansøgninger til prisen. Er du selv en af dem, og opfylder du vore få betingelser, vil vi gerne opfordre dig til at søge Dragørs IværksætterPris 2020.

Betingelserne for at kunne deltage i iværksætterkonkurrencen er meget simple. Du skal opfylde følgende betingelser:

  1. Du har startet din virksomhed inden for de seneste tre år.
  2. Din virksomhed er placeret i Dragør eller du bor selv i Dragør.

KORT POWERPOINT PRÆSENTATION

Kan du svare ja til disse kriterier, vil vi gerne bede dig sende en kort PowerPoint præsentation på max 10 slides, hvor du svarer på følgende spørgsmål.

  1. Fortæl kort om dit projekt og om dig selv
  2. Fortæl lidt om projektets tilblivelse eller teknologi
  3. Er der synergifordele til Dragør?
  4. Lav en simpel SWOT-analyse, hvor du beskriver din virksomheds stærke og svage sider, muligheder eller trusler.
  5. Hvad er virksomhedens forretningsmæssige potentiale.

 En dommerkomite bestående af borgmester Eik D. Bidstrup, Dragør, Rasmus G. Nielsen, formand for Dragør Erhverv, Rotary præsident Lars Lindsby og filialdirektør Anders Villum, Sydbank Amager vil sammen med Dragør Rotary Klub gennemgå ansøgningerne og herefter udvælge et antal nomi-nerede kandidater, der går videre til Finalen den 16. april 2020. Deadline for tilmelding er mandag den 23. marts 2020, men det er en fordel at være ude i god tid med sin ansøgning.

Bliver du nomineret får du besked umiddelbart efter deadline. Til Finalen får hver nominerede 8 minutter til at forelægge sit iværksætterprojekt.

Vil du vide mere kan du kontakte de to rotarianere:

Jess Folke Andersen, mobil 2090 9502, mail jessbirgit@post.tele.dk eller Claus Arboe-Rasmussen, mobil 4018 4159, arboe@clarpr.dk

Vi imødeser din henvendelse eller din tilmelding.

God fornøjelse

DRAGØR ROTARY KLUB

Jess Folke Andersen og Claus Arboe-Rasmussen